Skip to main content

Fibronektin

Fibronektin je látka glykoproteinové povahy, která se nachází v mezibuněčné hmotě, v krvi a na povrchu některých buněk. Fibronektin má více funkcí, zmiňována je například opsonizace cizorodých částic, hojení ran, embryonální vývoj tkání a zajištění buněčné diferenciace, růstu a adheze. Poruchy stavby a funkce fibronektinu mohou způsobovat vznik řady chorob včetně vzniku maligních tumorů.