Skip to main content

Fibromuskulární

Termín fibromuskulární označuje struktury, které mají charakter vaziva a svaloviny. Termín používáme například při popisu onemocnění známého jako fibromuskulární dysplazie, při kterém vzniká stenóza ledvinných tepen, karotid a případně jiných tepen. Více o tomto onemocnění najdete zde.