Skip to main content

Fibrom

Fibrom je benigní tumor vycházející z pojivové tkáně. Vzhledem k vysokému obsahu vaziva bývá fibrom nahmátnut jako tuhý a nebolestivý útvar. Stavy s mnohočetným výskytem fibromů označujeme jako fibromatózy. Více informací o fibromech najdete v příslušném textu.