Skip to main content

Fibrinolytika

Fibrinolytika jsou skupinou léků, které slouží k fibrinolýze, tj. přímému rozpouštění fibrinu a tím i trombů. Mají více mechanizmů účinku, některé stimulují vznik aktivovaného plazminu, jiné samy o sobě účinkují podobně jako plazmin. Indikace aplikace těchto léčiv musí být opatrná, protože mohou vyvolat vážné krvácivé komplikace.