Skip to main content

Fetomaternální

Pojem fetomaternální znamená „týkající se plodu (fétus) a matky“. Typicky užívaným příkladem je fetomaternální hemoragie, při které dojde k průniku erytrocytů plodu do krevního oběhu matky. Kromě možného vzniku anemie plodu to má klinický význam stran Rh faktoru. Je-li dítě Rh+ a matka Rh-, po průniku erytrocytů plodu do oběhu matky si vůči nim imunitní systém vytvoří protilátky. Dojde-li v budoucnu k dalšímu otěhotnění a plod je opěr Rh+, proniknou tyto protilátky placentární bariérou do organizmu plodu, destruují jeho erytrocyty a vyvolají závažnou hemolytickou nemoc novorozence.