Skip to main content

Fetomaternální

Pojem fetomaternální znamená „týkající se plodu (fétus) a matky“. Typicky užívaným příkladem je fetomaternální hemoragie, při které dojde k průniku erytrocytů plodu do krevního oběhu matky. Kromě možného vzniku anemie plodu to má klinický význam stran Rh faktoru. Je-li dítě Rh+ a matka Rh-, po průniku erytrocytů plodu do oběhu matky si vůči nim imunitní systém vytvoří protilátky. Dojde-li v budoucnu k dalšímu otěhotnění a plod je opěr Rh+, proniknou tyto protilátky placentární bariérou do organizmu plodu, destruují jeho erytrocyty a vyvolají závažnou hemolytickou nemoc novorozence.
 
 
 



 

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.