Skip to main content

Fetální hemoglobin

Fetální hemoglobin (HbF) je speciální formou hemoglobinu, který najdeme v krvi lidského plodu. Oproti hemoglobinu „dospělého typu“ má poněkud odlišnou strukturu a má vyšší afinitu k molekulám kyslíku. Po porodu je tento hemoglobin ve zvýšené míře odbouráván (což může vyvolat novorozeneckou žloutenku) a postupně je nahrazován „dospělou“ formou hemoglobinu.