Skip to main content

Fertilita

Pojem fertilita znamená schopnost ženy donosit plod a porodit živé a životaschopné dítě. Opačným výrazem je infertilita. Stran statistiky je možné fertilitu chápat i jako údaj, který znamená počet potomků připadajících na jednu ženu v dané populaci.