Skip to main content

Ferochelatáza

Ferochelatáza (též ferrochelatáza) je důležitý enzym, který se podílí na metabolizmu hemu. Přesněji řečeno je ferochelatáza zodpovědná za inkorporaci železa do molekuly protoporfyrinu, což je poslední krok vzniku molekuly hemu.