Skip to main content

Fatický

Termín fatický znamená „řečový“ nebo „vztahující se k řeči“. Příkladem jsou fatické poruchy neboli poruchy tvorby a-nebo porozumění řeči.