Skip to main content

Fascie

Fascie je tužší pojivová tkáň, kterou nacházíme na povrchu svalů a některých orgánů. Fascie slouží jako obal chránící tkáň a mohou mít význam i pro správnou hybnost svalů. Fascie svými průběhy vytvářejí v různých částech těla ohraničené anatomické prostory, které označujeme jako kompartmenty. Toto uspořádání sice snižuje rychlost šíření infekčních procesů, ale může být nevýhodné při lokálním edému nebo krvácení. V takovém případě se totiž v kompartmentu může začít zvyšovat tlak a to vede k poškození v něm uložených tkání (tzv. kompartment syndrom). Zánětlivé postižení fascie má odborný název fasciitida.