Skip to main content

Fantomový

Termín fantomový znamená „zdánlivý“, „související s něčím neexistujícím“ nebo „přeludový“. V medicíně hovoříme o fantomových bolestech končetiny, které se objevují po její amputaci. Mechanizmus vzniku těchto bolestí není zcela jistý, jde zřejmě o reakci organizmu na náhlou ztrátu jeho části. Více o fantomových bolestech najdete v příslušném textu.