Skip to main content

Familiární

Termín familiární znamená „rodinný“ a velmi často jej využíváme, pokud chceme zdůraznit rodinný výskyt některých geneticky podmíněných chorob. Některé nemoci mají slovo familiární ve svém názvu, typickým příkladem je familiární adenomatózní polypóza (informace o této chorobě najdete zde) a familiární hypercholesterolemie (informace najdete zde).