Skip to main content

Falciformní

Falciformní je termín využívaný v anatomii a znamená „mající tvar srpu“ (srp = falx). Příkladem je ligamentum falciforme hepatis (vaz spojující játra s bránicí), nebo falciformní anemie (méně užívané označení srpkovité anemie).