Skip to main content

Falanga

Falanga (falanx) je v medicíně označení pro článek prstu. Může se jednat o prsty na horní i dolní končetině. Na ruce i na noze má každý prst s výjimkou palců tři články, palec má pouze dva.