Skip to main content

Fakultativní

Termín fakultativní chápeme jako „výběrový“, „nepovinný“ nebo „příležitostný“. V medicíně se například hovoří o fakultativně aerobních bakteriích, které kyslík využívají, ale ke svému životu jej nutně nepotřebují. Podobně fakultativně parazitické organizmy se mohou chovat jako parazité pouze za určitých okolností.