Skip to main content

Fakoemulzifikace

Fakoemulzifikace je proces, při kterém je destruována a následně odsáta oční čočka. Následně může být implantována čočka umělá Jde o jeden ze základních zákroků v očním lékařství, který se využívá v terapii katarakty.