Skip to main content

Faeces

Termín faeces [fécés] znamená odborné označení pro stolici a výkaly. Od tohoto výrazu je odvozeno adjektivum fekální.