Skip to main content

FADH2

FADH2 je redukovaná forma koenzymu flavinadenindinukleotid. Oxidovaná forma tohoto koenzymu neobsahuje atomy vodíku (tj. dva protony a elektrony), a proto ji označujeme pouze jako FAD. Redukovaný FADH2 je vytvářen v citrátovém cyklu a jeho přeměna na FAD je důležitá v rámci dýchacího řetězce, protože umožňuje vytvořit protonový gradient nutný k syntéze ATP.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix