Skip to main content

FADH2

FADH2 je redukovaná forma koenzymu flavinadenindinukleotid. Oxidovaná forma tohoto koenzymu neobsahuje atomy vodíku (tj. dva protony a elektrony), a proto ji označujeme pouze jako FAD. Redukovaný FADH2 je vytvářen v citrátovém cyklu a jeho přeměna na FAD je důležitá v rámci dýchacího řetězce, protože umožňuje vytvořit protonový gradient nutný k syntéze ATP.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.