Skip to main content

Extravazát

Extravazát je tekutina, která unikla z krevních cév do okolí při procesu extravazace. Hromadění tekutiny v extracelulárním prostoru vede ke vzniku edému.