Skip to main content

Extrakorporální

Termín extrakorporální znamená „mimotělní“, tj. existující mimo tělo daného člověka. Typickým příkladem je litotrypse extrakorporální rázovou vlnou (LERV), kterou jsou rozbíjeny např. močové kameny. Jiným příkladem je zevní extrakorporální oběh, který dočasně zajišťuje funkci kardiovaskulárního systému (tj. okysličování) dotyčného během operací srdce.