Skip to main content

Extracelulární

Pojem extracelulární znamená „vně buňku“ nebo „mimobuněčný“ a označuje tak prostor nacházející se mimo buňky. Poměrně často hovoříme o extracelulární hmotě (matrix) nebo extracelulární tekutině. Opakem je termín intracelulární.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix