Skip to main content

Extracelulární

Pojem extracelulární znamená „vně buňku“ nebo „mimobuněčný“ a označuje tak prostor nacházející se mimo buňky. Poměrně často hovoříme o extracelulární hmotě (matrix) nebo extracelulární tekutině. Opakem je termín intracelulární.