Skip to main content

Exteroreceptor

Exteroreceptor je označení pro smyslové orgány, které přijímají podněty ze zevního prostředí a následně je v podobě nervových vzruchů předávají do CNS. Příkladem jsou kožní receptory vnímající tlak, teplotu a bolest, a patří sem i základní lidské smysly, jako jsou čich, zrak, chuť a sluch. Opakem jsou receptory přijímající podněty z vnitřního prostředí a ty označujeme jako interoreceptory.