Skip to main content

Exsudát

Exsudát je tekutina vzniklá procesem exsudace, která se nahromadila v určité tělesné dutině. Exsudát bývá bohatý na bílkoviny a většinou vzniká na podkladě zánětlivého procesu. Pokud tekutina nevzniká vlivem zánětu a obsahuje jen málo bílkovin, pak hovoříme o transudátu.