Skip to main content

Exprese

Exprese lze do češtiny přeložit jako „vyjádření“. V medicíně máme většinou na mysli expresi genu, což znamená, že informace uložená v určitém genu je vyjádřena do bílkovinné struktury a tím pádem do určité funkce, či vlastnosti organizmu. Základním principem genové exprese je proces proteosyntézy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix