Skip to main content

Exprese

Exprese lze do češtiny přeložit jako „vyjádření“. V medicíně máme většinou na mysli expresi genu, což znamená, že informace uložená v určitém genu je vyjádřena do bílkovinné struktury a tím pádem do určité funkce, či vlastnosti organizmu. Základním principem genové exprese je proces proteosyntézy.