Skip to main content

Expozice

Termín expozice může mít více významů, v medicíně máme většinou na mysli význam „vystavení se“ ve smyslu úzkého kontaktu s určitou sloučeninou nebo fyzikálním faktorem. Význam má pochopitelně především expozice takovým faktorům, které mohou ovlivnit organizmus a případně vyvolat určité klinické příznaky (toxiny, alergeny, agresivní chemikálie, záření apod.).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix