Skip to main content

Expozice

Termín expozice může mít více významů, v medicíně máme většinou na mysli význam „vystavení se“ ve smyslu úzkého kontaktu s určitou sloučeninou nebo fyzikálním faktorem. Význam má pochopitelně především expozice takovým faktorům, které mohou ovlivnit organizmus a případně vyvolat určité klinické příznaky (toxiny, alergeny, agresivní chemikálie, záření apod.).