Skip to main content

Expektace

Expektace znamená „čekání“, „očekávání“. V běžné lékařské praxi chápeme expektaci jako monitoraci pacienta s očekáváním, zda u něj dojde ke klinicky významné změně zdravotního stavu s nutností akutní intervence. Takový pacient je „přijat k expektaci“, nebo „přijat na expektační lůžko“.