Skip to main content

Expanze

V medicíně hovoříme o expanzi jakožto o útvaru, který svým růstem utlačuje okolí, ale neprorůstá do něj (tj. vykazuje expanzivní chování). Klinicky jde velmi často o benigní nádory.