Skip to main content

Exon

Exon je označení pro úsek nukleové kyseliny, který je využíván pro proces proteosyntézy. Mezi těmito exony se nachází úseky označované jako introny, které jsou ovšem v průběhu tvorby mRNA vystřiženy.