Skip to main content

Exoftalmus

Exoftalmus je označení pro stav, při kterém oční bulbus vystupuje z očnice a důsledkem je vypoulení postiženého oka. Exoftalmus může mít více příčin, popisujeme jej například u Graves-Basedowovy choroby. Opačným pojmem je výraz enoftalmus. Více informací o exoftalmu najdete v textu o vypoulených očích.