Skip to main content

Exocytóza

Exocytóza je schopnost buněk vypouštět sloučeniny do okolního extracelulárního prostoru. Tyto sloučeniny jsou v buňce uložené ve speciálních váčcích, které splynou s povrchovou membránou a tím vypustí svůj obsah do okolí. Jde o formu transportu nenáročnou na energii a jeho opakem je endocytóza.