Skip to main content

Exhausce

Exhausce je odborný termín, který znamená „vyčerpání“. Při jeho použití máme na mysli celkové vyčerpání organizmu fyzické nebo psychické ve smyslu únavy. Hovoříme-li o vyčerpání některé zásobní sloučeniny, pak hovoříme o depleci.