Skip to main content

Eutanázie

Pojem eutanázie je hojně skloňován a do češtiny jej můžeme přeložit jako „dobrá smrt“. Definovat eutanázii můžeme jako předčasné ukončení života daného jedince na jeho žádost. V ČR v současné době (2017) se jedná o nelegální postup, který je hodnocen jako vražda.