Skip to main content

Euploidie

Euploidie označuje stav, při kterém se v buňce vyskytuje normální počet chromozomů. V buňce lidského těla to znamená 23 párů chromozomů (22 párů autozomů a 1 pár gonozomů). Je-li počet chromozomů abnormální, pak hovoříme o aneuplodii.