Skip to main content

Euchromatin

Euchromatin je podtyp chromatinu (základní stavební hmota chromozomů), který není kondenzovaný. Zjednodušeně řekněme, že s euchromatinem se pracuje a jeho úseky mohou podléhat transkripci. Kondenzovaný chromatin se označuje jako heterochromatin.