Skip to main content

Etiopatogeneze

Etiopatogeneze je termín zahrnující příčinu (etiologie) a mechanizmus vzniku (patogeneze) určitého onemocnění. Etiologie znamená faktor(y) vyvolávající danou chorobu a patogeneze znamená proces, kterým onen faktor chorobu způsobuje.