Skip to main content

Etiologie

Pojem etiologie je v běžné medicínské praxi velmi často využíván a s trochou zjednodušení jej můžeme do češtiny přeložit jako „příčina“, „původ“ nebo „vyvolávající faktor“. Obvykle hovoříme o etiologii a etiologických faktorech jednotlivých chorob. Obvykle platí, že pochopení etiologie vzniku dané choroby je zásadní pro následné procesy diagnostické a zejména léčebné.