Skip to main content

Erytropoéza

Erytropoéza znamená proces tvorby erytrocytů, který u dospělých jedinců probíhá v kostní dřeni dlouhých kostí. Zralé erytrocyty vznikají z krvetvorných kmenových buněk a prochází řadou nezralých stádií, které označujeme jako erytroblasty. Během vývoje ztrácí krvinka jádro a po ukončení zrání je jako tzv. retikulocyt uvolněna do krevního oběhu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix