Skip to main content

Erytroplakie

Erytroplakie (erythroplakie) je označení pro zarudnutí (erytém) na sliznici. Příčin erytroplakie může být více a v úvahu je nutné vzít i přítomnost změn charakteru dysplazie s rizikem vzniku maligního tumoru. V diferenciální rozvaze může v takovém případě pomoci biopsie z ložiska.