Skip to main content

Erytrocyt

Erytrocyt je odborný název pro červenou krvinku. Červené krvinky jsou speciální bezjaderné buňky bikonkávního tvaru, které jsou schopné přenášet v organizmu ve vazbě na hemoglobin dýchací plyny (kyslík a oxid uhličitý) mezi plícemi a ostatními tkáněmi. Proces vzniku a vývoje červených krvinek v kostní dřeni označujeme jako erytropoézu, nezralé červené krvinky nazýváme erytroblasty a poslední vývojové stádium před vznikem zralého erytrocytu je označováno jako retikulocyt. Nadbytek červených krvinek označujeme jako polyglobulii, jejich nedostatek se označuje jako erytrocytopenie.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix