Skip to main content

Erytroblastóza

Erytroblastóza je stav, při kterém se v krevním oběhu daného jedince začnou vyskytovat nezralé vývojové formy erytrocytů (erytroblasty). Za normálních okolností jsou tyto buňky přítomny pouze v kostní dřeni. Nejčastěji je pojem erytroblastóza využíván ve smyslu "fetální erytroblastóza", což je závažné onemocnění novorozence projevující se silnou hemolýzou a vznikající vlivem inkompatibility Rh systému matky a plodu.