Skip to main content

Erysipel

Erysipel je odborné označení pro infekční onemocnění kůže a měkkých tkání způsobené bakteriemi ze skupiny streptokoků, česky o erysipelu hovoříme jako o růži. Nejčastěji postiženou oblastí jsou bérce dolních končetin, typickými příznaky jsou febrilie, erytém, bolestivost a edém postiženého místa. Více informací najdete v příslušném textu.