Skip to main content

Erymasa

Erymasa je běžně užívané označení pro běžně užívaný transfuzní přípravek, který obsahuje především erytrocyty. Základní indikací podání erymasy je anemie, obecně platí že jedna standardní erymasa zvýší koncentraci hemoglobinu asi o 10 g/l.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix