Skip to main content

Erotomanie

Erotomanie je psychiatrický termín, který se využívá zejména v sexuologii a znamená nadměrně silný pohlavní pud, tj. touhu po sexuálním styku. Jedince trpící erotomanií také můžeme označit jako hypersexuální.