Skip to main content

Ergotamin

Ergotamin je derivát kyseliny lysergové a patří mezi jeden z důležitých alkaloidů obsažených v námelu. Ergotamin má strukturu do určité míry podobnou některým neuromediátorům, ve vyšším množství je výrazně toxický, ovlivňuje stahy hladké svaloviny a způsobuje vasokonstrikci s rizikem ischemie tkání (otravu ergotaminem a dalšími námelovými alkaloidy označujeme jako ergotismus).