Skip to main content

Epstein-Barrové virus

Epstein-Barrové virus (EBV) je virus způsobující řadu infekčních onemocnění od relativně banálních po velmi závažné. Poměrně častá je v našich zeměpisných šířkách infekční mononukleóza. Ze závažnějších chorob je EBV zodpovědný za rozvoj Hodgkinova lymfomu, Burkittova lymfomu, nasofaryngeálního karcinomu a vlasaté leukoplakie. Více informací najdete v textu o EBV infekcích.