Skip to main content

Epilan D

Epilan D je lék patřící do skupiny antiepileptik, jeho účinnou látkou je sloučenina fenytoin

 

Princip: Fenytoin účinkuje v centrálním nervovém systému na iontové kanály pro sodík v membránách neuronů a tím pomáhá membrány stabilizovat. U stabilnějších membrán je snížené riziko epileptické aktivity.

 

 

Využití: Epilan D se využívá k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů.

 

 

Podávání: Vždy záleží na doporučení ošetřujícího lékaře, bez nějž nesmí být lék nikdy užíván. Lék existuje ve formě tablet o síle 100 miligramů. Obvyklá dávka dospělého člověka je přísně individuální a závisí na konkrétním pacientovi a indikaci. Obvykle se začíná denní dávkou 100 miligramů, která se postupně opatrně navyšuje až na 300 miligramů.

 

 

Nevýhody: Epilan D může mít celou řadu vedlejších účinků. Poměrně časté jsou obtíže charakteru změny nálady, nervozity, třesu, zmatenosti a poruch spánku. U řady uživatelů se objevily bolesti hlavy, poruchy citlivosti a brnění končetin, které může při dlouhodobém užívání přejít do obrazu trvalé polyneuropatie. Relativně běžné jsou i trávicí potíže, mezi které patří zácpa, průjmy, nechutenství a zvracení, v krevních náběrech může dojít ke zvýšení jaterních testů.

 

Fenytoin je lék poměrně známý svým teratogenním účinkem, tj. výrazně zvyšuje riziko vzniku vrozených vad u plodů užívajících těhotných žen. Mezi tyto vady patří například rozštěpy obličeje a defekty nervové trubice. Fenytoin kromě toho v nezanedbatelném množství proniká do mateřského mléka.

 

Ve vzácných případech byly pozorovány poruchy krvetvorby (snížení počtu červených, nebo bílých krvinek, nebo krevních destiček) a těžké kožní reakce, které mohou mít až charakter Lyellova syndromu.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.