Skip to main content

Epikríza

Epikríza je nemocničním lékařům velice známý pojem, který zahrnuje krátký a přehledný popis pacientových diagnóz, průběh hospitalizace a plán dalšího diagnostického a terapeutického postupu. Právě stručnost a přehlednost jsou důležité vlastnosti správné epikrízy, protože umožní rychle informovat o daném pacientovi i lékaře, který jej neošetřuje a nezná jej (například lékař noční služby).