Skip to main content

Epifýza

Slovo epifýza může mít v medicíně více významů. Zaprvé je epifýza koncový úsek dlouhé kosti, přičemž střední úsek kosti mezi dvěma epifýzami označujeme jako diafýzu.

Dalším významem slova epifýza je šišinka, neboli nadvěsek mozkový. Jedná se o část mozku, která se nachází nad hypofýzou, a která je hormonálně aktivní. Nejznámější hormon produkovaný v šišince je melatonin.