Skip to main content

Epidermální

Epidermální znamená „související s pokožkou (epidermis)“. Příkladem může být epidermální cysta, epidermální růstový faktor, epidermální nekrolýza apod.