Skip to main content

Epidemie

Epidemie v klasickém medicínském smyslu znamená zvýšený výskyt určitého infekčního onemocnění v určité populaci. To znamená, že v určitém časovém úseku je v dané oblasti přítomno výrazně více nemocných, než je obvyklé. Termín se nicméně přeneseně používá i u chorob neinfekčních, jejichž četnost se v delším časovém horizontu výrazně zvýšila. Typickým příkladem je časté zmiňování epidemie diabetu 2. typu v rozvinutých civilizovaných státech. Pokud epidemie určité choroby zasáhne velké geografické oblasti, hovoříme o pandemii.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.